code data wap up anh

  1. admin

    Share code up ảnh pro không cần data

    Với code up ảnh này bạn sẽ được cài đặt mà hoàn toàn không cần dùng data, ảnh sẽ được up lưu dưới dạng file trực tiếp lấy link từ host bạn... Và bạn hoàn toàn có thể yên tâm vì code này hoàn toàn được phòng chống hacker cài virus qua file ảnh, nên không ảnh hưởng gì đến host của bạn đâu nhé...
Top