code data perfcms

  1. admin

    [share] code PerfCMS v1.5 Build 3

    Tính năng mới Một số chức năng mới: - BBCODE đầy đủ - Fix mod thanks - Sửa chat index - Del thanks thành viên - Lang VI đầy đủ - Link Topic - View Topic New - Mod giao diện mới - Fix size avatar - Fix ảnh ko vỡ khung - Fix bbcode img - code - php - Vote demo: Đây Downloads code...
Top