code chong doss wap

  1. Tuzoro

    Share Code Chống DDos anti DDoS cho wap

    Hôm qua tự dưng mò vào 1 trang wap của bọn china tình cờ nhặt được. Mình thì chưa thử nhưng nhìn qua thì có vẻ sử dụng được. Hướng dẫn config . Tạo thư mục anti_ddos . Upload script lên và giải nén vào thư mục anti_ddos. Chmod các file sau thành 666. check.tkt white_ip.txt black_ip.txt...
  2. admin

    Share code chống ddos cho anh em

    Download: Файл Code này chống ddos khá hiệu quả, nhưng với botnet thì thua vì khi có lệnh deny from all mặc dù apache sẽ ko kết nối đến cơ sở dữ liệu nhưng apache vẫn trả lời các request, đó là trả về lỗi 403 Khi apache phải trả lời hàng trăm ngàn request như thế các bạn biết điều gì sẽ xảy...
Top