code chống ddos wap

  1. admin

    Share code chống ddos cho anh em

    Download: Файл Code này chống ddos khá hiệu quả, nhưng với botnet thì thua vì khi có lệnh deny from all mặc dù apache sẽ ko kết nối đến cơ sở dữ liệu nhưng apache vẫn trả lời các request, đó là trả về lỗi 403 Khi apache phải trả lời hàng trăm ngàn request như thế các bạn biết điều gì sẽ xảy...
Top