code captcha dep

  1. admin

    Share code tạo captcha hình ảnh đơn giản

    PHP Tutorial: CAPTCHA Image Verification Demo Bài này mình sưu tầm và tự dịch nên có chỗ nào sai sót đừng chém :). Hy vọng với bài viết này mọi người sẽ tiếp cận dễ hơn với PHP. Học theo cái kiểu của mình. Học nhảy :D (Không khuyến khích) Captcha này sẽ gồm 1 đoạn text nằm trên 1 ảnh nền...
Top