code blog mrtam

  1. Hailan

    Share Code MTBlog Blog Mobile của Mr.Tâm

    Đầu tiên là chức năng: *Blog: -Tags bài viết -Top Tags tìm kiếm -Bình luận, đánh giá blog. -Rewrite Url. -Đính kèm tập tin -..v.v. *Quản lý: -Thùng rác lưu trữ bài ẩn. -Cài đặt hệ thống. -Quản lý thể loại -..v.v. *Ngoài ra còn vài chức năng lẻ như liên hệ admin trên blog, rss, text...
Top