code ban hosting

  1. admin

    [share] code bán hosting và domain

    up lên host giải nén cái là chạy luôn nha!!!!! :D dowload_ban_host.zip demo : đây
  2. admin

    [share] code bán hosting & domain tuyệt đẹp

    Demo đã die Hướng dẫn: - Cấu hình data ở file configuration.php - Đăng nhập với user/pass là admin/123456 http://www.mediafire.com/?djfs2s3i7uhtr8h
Top