code backlink tự động xtgem

  1. Hailan

    Share code tạo wap backlink cực hot

    Code này dùng cho tất cả wap ngay cả xtgem hoạc wmp đều good Demo trên host: đây Demo trên wmp: đây Hướng dẫn dùng: down code về hoặc inport về giải nén ra sao đó sửa file index.html Tìm dòng Mã: document.write ("?w=http://backlink.blogxxx.biz"); sửa lại thành link wap bạn, còn mấy phần...
Top