cmos

  1. caonguyenpc

    Thủ thuật Phá pass CMOS đơn giản!

    Bình thường mọi người hay phá pass CMOS bằng cách tháo pin CMOS , rút jump, sử dụng phần mềm .... Ở đây mình xin giới thiệu một cách đơn giản nhất để phá pass CMOS. Đầu tiên chúng ta khởi động từ DOS thực sau đó dùng lệnh debug của DOS như sau : - Debug => enter - o 70 2F => enter - o 71 FF =>...
Top