• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

cloudsix

  1. Admin

    CloudSix, ứng dụng Dropbox tốt dành cho Windows Phone: hỗ trợ nhiều tài khoản, tự upload ảnh/video

    Rudy Huyn, một lập trình viên nổi tiếng trong giới Windows Phone, mới đây đã cho ra mắt ứng dụng mang tên CloudSix để giúp chúng ta truy cập và quản lý tài khoản Dropbox của mình. App được thiết kế cho Windows Phone 8 và có giao diện cũng như cách chọn màu đúng với xu hướng thiết kế của Dropbox...
Top