chuẩn

  1. admin

    Share code auto backup code và data chuẩn

    Hướng dẫn: Up lên host và unzip sau đó cpanel vào Cron jobs. Phần command điền usr/local/bin/php/home/youraccountname/fullbackup.php Data của bạn sẽ attachment vào email trong khi backup Download auto_mysql_backup_script-1314746883.zip-Auto backup 1 up by tuoitreit.vn Download...
  2. admin

    [share] code tạo wapbuilder Wapzan.Com chuẩn nhất

    Trước mình đã share nhưng lỗi không dùng được Giờ mình fix gần hết lỗi đem share cho ai cần Download wapzan1.zip-Code wapzan fix, up by Tuoitrevn.Biz
Top