• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

chong up shell bang htaccess

  1. Admin

    Bảo mật wap upload chống run shell với .htaccess và chmod

    Như đã viết ở bài trước, bài này sẽ hướng dẫn chi tiết hơn để tránh việc run shell trên wap upload của bạn, còn việc up thì chả ai cấm được đâu đầu tiên ae mò đến folder ~files~ tìm file .htaccess (nếu chưa có thì tạo đi nha). Tiếp đến ae chèn code này vào file .htaccess đó và ngồi...
Top