cam nhan khô 5 bai song

  1. admin

    Phân tích hình tượng sóng trong bài thơ sóng của Xuân Quỳnh

    Phân tích hình tượng sóng trong bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh Bài làm “Sóng” được in trong tập “Hoa dọc chiến hào”, xuất bản năm 1968 của nữ nhà thơ tình nổi tiếng Xuân Quỳnh. Bài thơ nói về tâm trạng, tình yêu mãnh liệt của người con gái khi yêu. Hãy đến với bài thơ bằng nhạc điệu, bài thơ là âm...
Top