cai dat them cho phpbb

  1. admin

    Hướng dẫn add mod cho phpbb

    Nếu bạn nào mới bắt đầu sử dụng forum phpbb thì đều thắc mắc cách "hack mod" như thế nào, có giống với cáo loại code khác hay không? .v.v. Các bạn ạ, hiện nay đã có gói mod để cài mod tự động nhưng theo mình thì nó vẫn chưa hoàn thiện và có thể nẩy sinh lỗi bất thường mà ta không...
Top