• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

  Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

cache

 1. Admin

  Hướng dẫn cài Nginx - Php-fpm - MariaDB - APC opcode cache tự động đơn giản

  1. Giới thiệu Servertut là công cụ hỗ trợ giúp các bạn cài đặt, cấu hình VPS/Server chỉ cần cái cái click và vài lần nhập liệu, đồng thời nó sẽ giúp các bạn quản lý VPS/Server Unmanaged đơn giản hơn bao giờ hết. Script này sẽ tự động thực hiện những công việc sau: Cài đặt NGINX phiên bản...
 2. Admin

  Share mod cache bài viết cho johncms

  Bạn tạo một thư mục tên là Cache để vào trong thư mục forum # Cache nội dung bài viết $file = $_SERVER['HTTP_HOST'] . $_SERVER['REQUEST_URI']; $cachefile = 'Cache/' . md5($file) . '.html'; if(file_exists($cachefile)) { include($cachefile); } else { # code show nội dung...
Top