• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

cach vao phong chat full ola

  1. Admin

    Hack treo nick full room

    Trên mạng chưa có thủ thuật này nên hôm nay lập top chia sẻ cho anh em Xin nhớ khi copy tài liệu này trên bất cứ phương diện tài liệu nào xin hãy ghi rõ nguồn : Http://xem***.org Áp dụng cho s60 : bước 1 : đăng nhập OLA mớ room chat nhưng không chọn room Bước 2 : chạy ẩn OLA , ra ngoài gọi...
Back
Top