cach thay doi chu welcome

  1. caonguyenpc

    Thủ thuật Cách thay đổi chữ Welcome mỗi khi mở máy tính lên

    Cách thay đổi dòng chữ Welcome mỗi khi mở máy tính cho tất cả các Windows. Đây là 2 phần mêm: 1.Resource Hacker 2.Unlocker Bước 1 : Mở phần mềm Resource Hacker => File => Open. Bước 2 : Tìm đến đường dẫn : C:\Windows\System32\en-US\winlogon.exe.mui => Open ( Thẻ File of type chọn All Files )...
Top