cách hack quyền admin

  1. admin

    Tut hướng dẫn chiếm quyền admin vbb trong data

    Tut này cho anh em học hỏi có rất nhiều trường hợp cần linh động. Ở đây mình sẽ hướng dẫn 3 cách cơ bản để chiếm quyền admin cách 1: change pass admin trong data cách 2: change adminpermissions cách 3: forget pass admin Yêu cầu: Có được info data của victim bao gồm...
Top