• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

cách hack phone không cần pc s40

  1. Admin

    [TUT] hack phone ngay trên s40, không cần PC

    Hướng dẫn hackphone trên S40 CÁC BẠN VÀO TRANG DƯỚI ĐÂY DOW TÂT CẢ VỀ TẢI ĐC NHIÊU THÌ TẢI ÍT KB THÔI QUAN TRONG NHẤT LÀ FILE exp.der DOWLOAD SAU ĐÓ BẠN VÀO TRANG DƯỚI ĐỂ THÊM CER CHO JAVA CỦA BẠN SIGN JAVA BẠN CHỌN DÒNG MÁY CUA MÌNH VD NOKIA BẠN TÍCH VÀO PHẦN FILE_SYSTEM - truy cập vào...
Back
Top