cách hack nick admin wapego

  1. K

    Hướng Dẫn Hack Pass Admin Forum VBB.

    Sau Đây Mình Sẽ HD. 1:- Google tìm và Download Active Perl và Install 2:- Click ActivePerl Downloads - Perl Binaries for Windows, Linux and Mac Download Active Perl 3:- Nở notepad và dán đoạn codesau: #!/usr/bin/perl use IO::Socket; print q{...
  2. admin

    Tut hướng dẫn chiếm quyền admin vbb trong data

    Tut này cho anh em học hỏi có rất nhiều trường hợp cần linh động. Ở đây mình sẽ hướng dẫn 3 cách cơ bản để chiếm quyền admin cách 1: change pass admin trong data cách 2: change adminpermissions cách 3: forget pass admin Yêu cầu: Có được info data của victim bao gồm...
Top