cach ban trô choi qua bluetooth

  1. CanhChimViet

    Cách gửi file *.jar qua Bluetooth (có hình hướng dẫn )

    Như các bạn biết thì file *.jar không gửi trưc tiếp được qua bluetooth. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn gửi file *.jar gián tiếp bằng cách đổi tên file *.jar thành *_jar rồi gửi qua bluetooth. Trước khi thực hiện bạn xem điện thoại có chức năng đồng bộ và sao lưu không: bạn vào theo đường dẫn...
Top