• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

byethost tao forum php

  1. Admin

    Hướng dẫn tạo forum vbb trên byethost toàn tập

    Bước 1: tạo host Đầu tiên bạn cần có 1 host để đưa web của bạn lên mạng. Bạn hãy vào đây để đăng ký 1 Host Free. Bạn hãy vào đây để đăng ký: http://byethost.com/index.php/free-hosting/news Bạn đền các thông tin cần thiết : Pass nên đánh 6 ký tự Nên dùng Gmail Sau đó nhấn Register Sau...
Back
Top