blueftp mod ẩn

  1. admin

    Share phần mềm blue ftp mod lại icon và ngôn ngữ cực cool phần 2

    Giới thiệu: BlueFTP 1.7 là phần mềm quản lý file chuyên nghiệp. - Quản lý file của điện thoại khácqua kết nối bluetooth. - Có thể delete,copy file của điệnthoại khác khi kết nối bluetooh. - Đọc đc các định dạng : hình ảnh (jpg,gif,png,bmp,...) âm thanh- video (mp3,mp4,3gp,mid,...) văn bản...
Top