bậc rewrite cho vbb

  1. admin

    Friendly URL vBB 4.x.x không cần vBseo

    Friendly url là làm cho link của bạn đẹp hơn, trên link có tiêu đề của bài viết. Bài này fix url từ có dấu tiếng việt -> không có dấu hỗ trợ tối đa các công cụ tìm kiếm trên mạng. Nếu chưa cài Friendly URLs (url ảo) bạn làm 2 bước này trước: 1. Upload file...
Top