• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

bai tho song kho tho 6cua xuan quynh

  1. Admin

    Phân tích hình tượng sóng trong bài thơ sóng của Xuân Quỳnh

    Phân tích hình tượng sóng trong bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh Bài làm “Sóng” được in trong tập “Hoa dọc chiến hào”, xuất bản năm 1968 của nữ nhà thơ tình nổi tiếng Xuân Quỳnh. Bài thơ nói về tâm trạng, tình yêu mãnh liệt của người con gái khi yêu. Hãy đến với bài thơ bằng nhạc điệu, bài thơ là âm...
Back
Top