backup xtgem

  1. admin

    Hướng dẫn backup xtgem upgrade php từ a đến z

    Trước hết down code này http://upwap.ru/1910168 về sau đó giải nén ở mobile hay PC , giải nén xong up cái file unzip.php lên. chạy http://domain/unzip.php sẽ có cái chữ unzip màu đỏ bên cạnh tập tin .zip Lưu ý là chỉ giải nén file ZIP thôi nhé Với xtgem upgrade down code này...
Top