• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

backup data host cp 11

  1. Admin

    Hướng dẫn backup code và data trên host cpanel 11

    Cái này cũng đơn giản thôi nhưng mình viết cho những ai chưa biết.1. Backup code: Cái này dễ nhất Vào public_html chọn 1 files hay nhiều files cần backup . Có thể nhấn vào select all để chọn cho nhanh sau đó nhấn nút export. Phần còn lại thì quá dễ. Sau đó nó zip lại và mình nhấn vào files đó...
Back
Top