auto backup về mail cp11

  1. admin

    [share] tools tự động backup data gửi về mail ở host (directadmin, cp11, freehost ...)

    Bạn đang xài host free lo lắng ko biết die lúc nào....Bạn đang xài host share, host giá rẻ ko biết tương lai sẽ ra sao....Bạn đã và đang hay sẽ gây thù chuốc oán với 1 pro cao tay nào đó ....Bạn lo lắng nhà cung cấp sẽ del host bạn thì sao.... ( trường hợp của mình, đang thử nghiệm web 18 sợ...
Top