• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

akismet

  1. Admin

    Hướng dẫn chống spam triệt để cho xenforo bằng akismet miễn phí

    Akismet là một công cụ chống spam không chỉ cho forum mà còn cho các mã nguồn khác Để đăng ký miễn phí bạn vào 301 Moved Permanently Các bạn điền đầy đủ thông tin nhé, rồi nhấn Signup để đăng ký Sau khi đăng ký xong, các bạn sẽ được dẫn đến trang này: Sẽ có nhiều lựa chọn cho bạn, tuy...
Top