9246

  1. H

    Media Call - 9246.

    Bạn sẽ có cảm giác mới lạ mỗi khi điện thoại có cuộc gọi đến thay vì chỉ nghe 1 kiểu nhạc chuông quen thuộc.Hãy khám phá dịch vụ Media Call với 2 tính năng nổi bật: My Juke Box: B gọi cho A > máy A phát Media Call theo cài đặt của A trong khi chờ kết nối. Ring Forward Tone: B gọi cho A > máy A...
Top