50 công thức hóa học

  1. admin

    50 công thức giải nhanh hóa học (phần 1)

    Vì quá dài nên mình up lam 2 phần I.PHẦN VÔ CƠ: 1. Tính lượng kết tủa xuất hiện khi hấp thụ hết lựơng CO 2 vào dd Ca (OH) 2 hoặc Ba(OH) 2 : n kết tủa =n OH - – n CO2 (Đk:n ktủa CO2 ) 2. Tính lượng kết tủa xuất hiện khi hấp thụ hết lượng CO 2 vào dd chứa hỗn hợpNaOH và Ca(OH) 2 hoặc...
Top